Haber Detay

Sigortacılık Terimleri ve Anlamları

Sigortacılık Terimleri ve Anlamları

Sigortacılık Terimleri ve Anlamları 

Sigortacılık, riskleri yönetmek ve finansal kayıpları önlemek için çok önemli bir sistemdir. Sigorta yaptırarak, olası risklere karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilirsiniz. Sigorta yaptırırken sık sık karşılaşcağınız bazı terimleri ve anlamlarını sizler için listeledik. 

Prim: Sigorta şirketine ödenen ücrettir.

Hasar: Sigorta poliçesinde belirtilen riske bağlı olarak gerçekleşen zarardır.

Poliçe: Sigorta sözleşmesidir.

Teminat: Sigorta poliçesiyle sağlanan koruma veya güvencedir.

Riziko: Sigorta poliçesinde belirtilen tehlike veya risktir.

Reasürans: Sigorta şirketinin aldığı riski başka bir sigorta şirketine devretmesidir.

Prim iadesi: Sigorta poliçesinin feshedilmesi veya iptal edilmesi sonucu, ödenen primin kısmen veya tamamen geri ödenmesidir.

Sigorta tazminatı: Sigorta şirketinin poliçe kapsamında gerçekleşen hasar için ödediği tutardır.

Sigorta sözleşmesinin süresi: Sigorta poliçesiyle belirlenen ve sigorta korumasının verildiği süredir.

Sigorta priminin artırılması: Sigorta şirketinin risk faktörlerinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak primlerde artış yapmasıdır.

Sigorta priminin düşürülmesi: Sigorta şirketinin risk faktörlerinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak primlerde düşüş yapmasıdır.

Sigorta kapsamı: Sigorta poliçesinde belirtilen risklerin neler olduğunu ve hangi durumlarda tazminat ödeneceğini açıklar.

Sigorta şirketi: Sigorta hizmeti veren özel veya kamu sektöründeki şirketlerdir.

Poliçe şartları: Sigorta poliçesiyle ilgili detaylı bilgileri içeren koşullardır.

Hasar tespiti: Sigorta şirketi tarafından hasarın boyutunun belirlenmesi ve tazminat miktarının hesaplanmasıdır.

Poliçe limiti: Sigorta poliçesi ile sağlanan teminatın üst sınırıdır.

Sigorta acentesi: Sigorta ürünleri satan aracı kuruluşlardır.

Sigorta poliçesi iptali: Sigorta poliçesinin süresinin bitmeden önce, sigortalının talebi doğrultusunda iptal edilmesidir.

Yenileme primi: Sigorta poliçesinin süresinin bitiminde, aynı şartlar altında yenilenmesi için ödenen primdir.

Zorunlu sigorta: Kanunlar veya düzenlemeler ile belirlenen sigorta türleridir.

Sigorta Ettiren: Sigorta poliçesi üzerinde adı yer alan ve prim ödeme sorumluluğu bulunan kişidir.

Sigortalı: Sigorta poliçesi kapsamındaki riski taşıyan kişidir.

Sigorta tazminatı limiti: Sigorta poliçesi ile belirlenen en yüksek tazminat miktarıdır.

Yenileme şartları: Sigorta poliçesi süresinin bitiminde, poliçenin yenilenmesi için gereken şartlar ve koşullardır.

Sigorta endüstrisi: Sigorta şirketleri, acenteler ve benzeri kuruluşlardan oluşan sektördür.