Konut Sigortası

HiZMETLER

Sigortay

Konut Sigortası

Kişilerin kendini en huzurlu ve güvenli hissettiği mekânlar evleridir. Evlerinin ve içindeki eşyaların güvence altında olması da herkesin ortak isteğidir. Bu kapsamda isteğe bağlı bir sigorta türü olan konut sigortası yaşam alanlarını ve içindeki eşyaları güvence altına alan bir sistemdir. Poliçenin kapsamına göre hırsızlık, deprem, sel baskını ve yangın gibi çeşitli olaylara karşı evleri ve eşyaları garanti altına alır.

Konut Sigortası

Kişilerin kendini en huzurlu ve güvenli hissettiği mekânlar evleridir. Evlerinin ve içindeki eşyaların güvence altında olması da herkesin ortak isteğidir. Bu kapsamda isteğe bağlı bir sigorta türü olan konut sigortası yaşam alanlarını ve içindeki eşyaları güvence altına alan bir sistemdir. Poliçenin kapsamına göre hırsızlık, deprem, sel baskını ve yangın gibi çeşitli olaylara karşı evleri ve eşyaları garanti altına alır. Ana ve ek şartlar ile belirlenen bu güvence, böylelikle olası manevi ve maddi kayıplara karşı bireyleri korur. Ancak bu noktada poliçenin kapsamı çok önemlidir.  

Konut Sigortası Nedir?  

Ev ve içindeki eşyaları olası bir doğal afet, yangın ve hırsızlık gibi pek çok riske karşı koruma amacıyla yapılan sigorta türüne konut sigortası denir. Ev sigortası olarak da anılan bu sigorta türü isteğe göre yapılır. Ancak konut kredisi alınması gibi bazı durumlarda zorunlu olarak yapılması gerekebilmektedir. Bunun yanında poliçede yer alan sınırlara göre oldukça geniş kapsamlı olabilmektedir.

Ev sigortası, doğal afetler ve hırsızlık gibi insan kaynaklı oluşan hasarlara karşı sigorta sahibinin büyük kayıplar almasını önlemektedir. Bunun yanında şayet evinizde kiracı varsa o da bu sigortadan yararlanabilmektedir. Yani evin malikinin bahsi geçen olaylardaki kayıplarını azaltırken güvence altına alır. Dolayısıyla evlerin huzur ve güven vadeden konfor seviyelerini daha da artırmaktadır.

Konut Sigortası Ne İşe Yarar?

Ev sigortasının temel amacı doğal afetler karşısında maddi kayıpların yaşanmasını önlemektir. Bilindiği gibi aniden gelişen bu doğal olaylar, bazı durumlarda büyük can ve maddi kayıplara neden olur. İşte konut sigortası böyle bir doğal afetin neden olabileceği hasara dair önlemler alınmasını sağlar. Böylelikle alınan zarar düzeyini minimize eder ve güven verir.

Konut sigortası aynı zamanda evlerin içinde kullanılan günlük eşyalar harici değerli ve özel eşyaları da güvence altına alabilmektedir. Bu eşyaları olası doğal afet veya hırsızlık gibi nedenlerle uğrayacağı hasara karşı korur. Hatta sigorta sahipleri isterlerse sadece ev içinde yer alan kendi özel eşyalarını değil, duruma göre 3. şahıslara ait eşyaların da sigortasını yaptırabilmektedirler. Ancak konut sigortası şartnamesinde yer alan ek teminatlarda bunların belirtilmesi gerekir.

Olası bir hasar bazı durumlarda başka hasarlara da neden olabilmektedir. Örneğin su borularının patlaması sonucu tesisat yanında evdeki birçok eşya da zarar görebilmektedir. İşte konut sigortası poliçede yer alan ek teminatlarda varsa hem tesisatın onarımı veya yenilenmesi hem de eşyaların yenilenmesini karşılayabilmektedir. Böylelikle poliçe sahibini büyük bir külfetten kurtarır.

Konut sigortası ayrıca kapsamına göre genel yaşanma riski olan doğal afetler harici zarar verici spesifik olaylara karşı da evinizi güvence altına alabilmektedir. Örneğin kara veya hava taşıtlarının bir eve çarpması, halk ayaklanması veya terör olayları bu türdendir. Bunun yanında bu gibi spesifik olaylardaki hasarı karşılayıp karşılamayacağı tamamen poliçeye bağlıdır.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası kapsamı poliçede yer alan genel ve özel şartlara göre değişmektedir. Genel şartlar her sigorta firmasında benzerdir. Ancak özel şartlar sigorta firmasına göre farklılıklar gösterir. Bu sigorta türünün karşıladığı durumlar şu şekildedir:

 • Hırsızlık gasp ve kapkaç kaynaklı zararlar.
 • Kompresör, havuz tesisatı, jeneratör, hidrofor gibi konutlarda yer alan makine hasarları.
 • Olası bir enkaz durumunda bu enkazın kaldırılma masrafları.
 • Baca veya menfeze bağlı kullanılan pişirme araçlarının sebep olduğu duman kaynaklı hasarlar.
 • Yangın sonrası hasarlar.
 • Kara, deniz motorlu ve motorsuz araçların çarpmasından kaynaklı oluşan hasarlar.
 • Kalorifer, kazan ve su borularının patlaması kaynaklı hasarlar.
 • Ev ve içindeki eşyaların enflasyona karşı değerlerinin korunması.
 • Cam kırılması.
 • İnfilak, yıldırım düşmesi, yangın gibi durumlardaki hasarlar.
 • Deprem yaşanması halinde DASK sigortası kapsamı dışında kalan zararlar.
 • Terör, kargaşa, lokavt gibi hareketlerden oluşan hasarlar.

Söz konusu bu kapsamlar poliçede yer alan özel şartlar ile genişletilebilmektedir. Ayrıca ev ve içindeki eşyaların yaşı gibi bazı kriterlerde sigortadan ne derecede faydalanıp faydalanılmayacağı belirleyicidir. Poliçe fiyatı ek alınan teminatlara göre değişmektedir.

Konut Sigortası Neleri Kapsamaz?

Konut sigortası poliçesinde ek teminatlarda yer almadığı sürece kapsam içine girmeyen bazı olaylar vardır. Genel olarak çoğu sigorta şirketi yaptığı sigortada aşağıdakileri kapsam dışı tutabilmektedir. Kapsam dışı kalan teminatları şunlardır:

 • Konutlarda alçak basınç sebebiyle kazan gibi kapların yıpranması, yırtılması ve içeri çökmesinden kaynaklı hasarlar.
 • Elektrikli cihazların enerji kaynağı nedeniyle voltaj iniş çıkışları, topraklama sorunları ve kısa devre yapmasından kaynaklı yangın hasarı.
 • Sigorta kapsamında olan eşyaları işlemek için sıcağa tutulması veya ateşe düşmesinden kaynaklı hasarlar.
 • Kendi kusurlarından dolayı yangına neden olan araçların neden olduğu hasarlar.
 • Ayaklanma, isyan, istila ve savaş kaynaklı hasarlar.

Ev ve eşyaların zarar görmesine neden olabilecek birçok risk, konut sigortası kapsamına girse de yukarıda sayılan bazı durumlar girmez. Ayrıca kişisel eşyalar, nakit para ve değerli mücevherler de girmeyebilmektedir. Bunun yanında bazı sigorta şirketleri ek teminatlar ile kilitli alanda tutulmasını belirterek bu mal varlıklarını da koruma altına alabilmektedir.

Konut Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev sahibi herkesin yaptırması zorunlu olan DASK sigortası genelde konut sigortası ile karıştırılır. Oysa biri zorunlu diğeri ise isteğe bağlıdır. Olası doğal ve insan kaynaklı zararlara karşı evleri ve içindeki eşyalarını garanti altına alan ev sigortası ise en sık tercih edilen poliçe türlerinden biridir. Çünkü gün geçtikçe değişen iklim şartları kaynaklı yaşanan doğal afetlerin sayısı da artmaktadır. Bu konuda farkındalığı olan bireyler ise bu sigortayı yaptırmayı tercih etmektedir.

Evlerini sigorta yaptırmak isteyenlerin sigortanın yararlarından tam olarak istifade edebilmesi için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Örneğin en iyi sigorta türünü belirleyebilmek için kapsamlı bir araştırma yapılması şarttır. Bunun yanında poliçe genişletilirse sağladığı avantanlar da o kadar artar. Böylelikle sigorta sahibi evini ve eşyalarını o derece güven altına almış olur.  

Konut sigortası poliçesinde yer alan ek teminatlar ne kadar fazla ise ev ve içindeki eşyaları güvence altına aldığı sınırlar da genişler. Böylelikle kişilerin hayatını güvence altına alır ve kolaylaştırır. Her ne kadar ilk etapta yapılan prim ödemelerinden kaynaklı bu sigortanın fuzuli bir masraf olduğu gibi bir düşünce olsa da durum hiç de öyle değildir. Çünkü herkes her an doğal veya insan kaynaklı kötü deneyimler yaşama riskine sahiptir. Eğer siz de evinizi ve içindeki eşyalarınızı garanti altına almak istiyorsanız bütçenize ve beklentilerinize yönelik bir sigorta yaptırabilir, avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bizi arayın. Sigortay müşteri hizmetleri size her zaman yardımcı olmak için burada.

Bir telefon uzağınızdayız!

Hemen Arayın +90 212 263 05 08
Bize Ulaşın