Özel Sağlık Sigortası

HiZMETLER

Sigortay

Özel Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası birçok kişinin, sağlık giderlerini karşılaması amacıyla yaptırdığı bir sigorta çeşididir. Sağlık alanında yükselen maliyetler, kişinin hayatı boyunca en önemli ihtiyacı olan hastalık sürecini oldukça zorlaştırır. Dolayısıyla bu durum göz önünde bulundurulduğunda, devreye özel sağlık sigortası girer. Seçilen özel sağlık sigortası (ÖSS) kişiye teminatı dahilinde, ayakta ve yatarak tedavilerdeki tüm sağlık harcamalarını karşılayan bir sağlık hizmeti sunar.

Özel Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası birçok kişinin, sağlık giderlerini karşılaması amacıyla yaptırdığı bir sigorta çeşididir. Sağlık alanında yükselen maliyetler, kişinin hayatı boyunca en önemli ihtiyacı olan hastalık sürecini oldukça zorlaştırır. Dolayısıyla bu durum göz önünde bulundurulduğunda, devreye özel sağlık sigortası girer. Seçilen özel sağlık sigortası (ÖSS) kişiye teminatı dahilinde, ayakta ve yatarak tedavilerdeki tüm sağlık harcamalarını karşılayan bir sağlık hizmeti sunar. ÖSS, her sigortalının hem sağlığını hem de bütçesini güven altına almasını sağlar.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Bireysel özel sağlık sigortası, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel sağlık kurumlarından sağlık hizmetleri almayı sağlayan bir sigorta türüdür. Birçok avantaj sunan bu poliçe; özel poliklinik, hastane, eczane, fizik tedavi ve rehabilitasyon tıp merkezlerindeki sağlık giderlerini karşılar. Bununla birlikte uzman hekimlerden tam kapsamlı muayene, teşhis, tanı ve tedavi hizmeti almayı sağlamaktadır. Kısacası özel sağlık sigortası; ayakta ve yatarak tedavi teminatlarını kapsayan bir sigorta çeşididir.

ÖSS poliçelerinde teminat limiti, çok önemli bir konudur. Çünkü sigortalı, aldığı teminat limiti çerçevesinde belirtilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Örneğin bazı poliçeler, tedavi masraflarını %100 öderken bazı sağlık poliçeleri tedavi masrafının %80’ini öder, geriye kalan %20’lik kısmını ise sigortalı karşılamaktadır. Ayrıca teminat pirimi belirleme sırasında bireyin sağlık durumu, yaşı, cinsiyeti ve yaşadığı şehir gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Sigorta şirketine göre poliçe limitleri değişiklik gösterir. Bu sebeple özel sağlık sigortası yaptırmadan önce ÖSS teminat kapsamları hakkında detaylı bir şekilde bilgi alınması tavsiye edilmektedir. 

Teminatlar

Özel sağlık sigortası poliçesinin en önemli konularından biri de teminat içerikleridir. Ayakta ve yatarak tedavinin yanı sıra check-up, hamilelik ve yenidoğan doğum teminatı hizmetleri gibi ek hizmetleri satın alabilirsiniz. Ayrıca yurtdışı tedavileri istek doğrultusunda poliçe teminatına eklenebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra özel sağlık sigortası, ilk poliçe başlangıç tarihinden önceki mevcut sağlık problemlerini kapsamamaktadır. Bu nedenle kişi poliçe yaptırma sırasından geçmiş rahatsızlıkları hakkında bilgi vermelidir. Ancak bildirilmeyen hastalıklar kişiye ait geçmiş sağlık kayıtlarından tespit edilerek kapsam dışı bırakılır.

Yatarak Tedavi Teminatı

ÖSS ana teminatlarından biri olan yatarak tedavi, bir hastalık veya kaza sonucu gelişen sağlık sorunlarının tedavisinde devreye girer. Bununla birlikte ÖSS, 24 saat ve üzeri yatış işlemleri durumlarında geçerlidir. Yatarak tedavi teminatı kapsamı içerisinde olan sağlık hizmetleri ve tedaviler şu şekildedir:

 • Laboratuvar testleri
 • Tedavi sürecinde refakatçinin giderleri
 • İlaç masrafları
 • Fizik tedavi
 • Radyoterapi ve kemoterapi
 • Yatarak olunan rehabilitasyon masrafları
 • Ameliyat öncesi ve sonrasında gerekli olan bazı tetkikler
 • Hastalık veya kaza nedeniyle gerekli olan estetik operasyonları dahil bazı ameliyatlar
 • Yoğun bakım giderleri
 • Evde bakım

Yatarak tedavi teminatı ile ilgili en dikkat edilmesi gereken hususlardan biri hastalıklardır. Çünkü ÖSS poliçe düzenleme sırasında planlı bir tedavi veya ameliyat teminata tabi tutulmaz. Dolayısıyla ilk defa özel sağlık sigortası yaptıranların bazı hastalıkların tedavileri açısından 12 ay beklemeleri gerekmektedir. Yani poliçenin düzenlendiği tarihten sonraki ilk 12 ay bazı hastalıkların tedavi giderleri karşılanmamaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı

Özel sağlık sigortası kapsamında bulunan ayakta tedavi teminatı, 24 saatten az hastaneye yatmayı gerektirmeyen hallerde sağlık hizmet giderlerinin karşılandığı bir sigorta güvencesidir. Ayakta tedavi teminatı kapsamında bulunan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Muayene masrafları
 • Tahliller
 • Reçeteli ilaç giderleri
 • Röntgen, PSA, MR, Mamografi ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra ileri tanı uygulamaları
 • Fizik tedavi
 • Yardımcı tıbbi malzeme

Özel sağlık sigortası kapsamında bulunan ayakta tedavi teminatı seçimi çok önemlidir. Çünkü dileyen kişiler, ÖSS poliçesine ek teminatlar ilave ederek çeşitli sağlık giderlerini de sigortalatabilmektedir. Örneğin diş sigortası gibi ek teminat ekleyerek poliçe kapsamını genişletmesi mümkündür.

Doğum Teminatı

Önemli bir teminat türü olan doğum sigortası, hamilelik planlaması yapanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını güvence altına aldıkları bir poliçedir. Bu teminatta, hamilelik sürecinde gerekli olan kontroller, tahliller, normal veya sezaryen doğum türüne göre doğan masraflar karşılanır. Aynı zamanda lohusalık ve yenidoğan kontrolleri de bu poliçe kapsamındadır.

Doğum teminatı içerisinde kan tahlili, idrar tahlili, şeker testi ve ultrasonografi gibi tetkiklerin yanı sıra sarılık testi ve kuvöz kullanımı gibi durumlar da vardır. Bununla birlikte doğumdan sonra anne ya da bebekte ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini de güvence altına alır. Doğum teminatı sayesinde özel hastanelerden uygun fiyata veya ücretsiz olarak da yararlanabilmektedir.

Kimler Dahil Olabilir?

Özel sağlık sigortası yaptırma yaş aralığı, her sigorta şirketine göre değişiklik gösterir. Genel olarak 0 ila 64 yaş aralığındaki her birey, ÖSS poliçesine dahil olabilir. Dileyen sigortalılar, avantajlı aile paketlerinden yararlanarak her aile bireyini ÖSS poliçesine dahil edebilmektedir. Bununla birlikte doğum teminatı yaptırmak isteyen kişiler, bekleme süresine dikkat ederek hamilelik planı yapmalılar. Bekleme süreleri bazı poliçelerde 5 ay, bazı poliçelerde 18 aydır. 

Avantajlar

Özel sağlık sigortası; devlet, üniversite ve özel hastanelerde alınan tüm sağlık hizmetlerini karşılamaktadır. Üstelik ÖSS’den faydalanmak için SGK’lı olma zorunluluğu ve SGK ile anlaşmalı hastane şartı yoktur. Ancak bu noktada sigorta şirketinin hangi sağlık kuruluşlarıyla anlaşması olduğuna dikkat edilmesi gerekir. Yani poliçede belirtilen anlaşmalı sağlık kuruluşlarında tedavi hizmeti alınabilmektedir. Bu sigorta türünün sunduğu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • ÖSS sayesinde hastalık veya kaza yaşanması halinde çok yüksek maliyetli tedavilere karşı bir güvence sağlar.
 • Ayakta veya yatarak tedavi teminatlarında, 1 yıl boyunca birçok sağlık hizmetinden kapsamlı olarak yararlanılabilir.
 • Bu sigorta ile doğum giderlerini karşılayabilir ve hatta doğan bebeğinin sağlığını güvence altına alabilmektedir.
 • İstek doğrultusunda yurt dışında dahi kullanılmaktadır.
 • Kurumsal veya bireysel sigorta haricinde aile olarak da özel sağlık sigortası alma şansı vardır.
 • Anlaşmalı özel hastanelerde, istenilen uzman hekime tedavi olmaya olanak tanımaktadır.
 • Hastanelerin teminat kapsamına göre muayene, tedavi, tanı ve operasyon olmak mümkündür. Aynı zamanda tetkik yaptırabilirken rehabilitasyon yöntemleri ve fizik tedavi hizmetlerinden ek bir ücret ödemeden yararlanılabilmektedir.
 • Vergi indiriminden yararlanmayı sağlar.
 • Telefonla 7/24 saat boyunca rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği alınabilmektedir.

Asistan Hizmetleri

Özel sağlık sigortası kapsamında telefonla 7/24 saat sağlıklı beslenme rehberlik desteği ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. ÖSS yaptıran sigortalılar dilediği bu hizmetlerden destek alabilmektedir. Bunun yanı sıra ambulans hizmet teminatı da mevcuttur. Sigorta şirketine bildirilmesi halinde acil durumda hastaya yerinde müdahale yapılması için ambulans gönderilebilmektedir.

Gerek duyulduğu durumda tam donanımlı en yakın sağlık kuruluşuna nakil hizmetinden yararlanılabilmektedir. Bu sigortanın avantajlarından yararlanmak isteyenler bu noktada araştırma yaparak ve acentesinden destek alarak tedavi olacakları kurumları tespit etmelidirler.

Daha fazla bilgi için bizi arayın. Sigortay müşteri hizmetleri size her zaman yardımcı olmak için burada.

Bir telefon uzağınızdayız!

Hemen Arayın +90 212 263 05 08
Bize Ulaşın