Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

HiZMETLER

Sigortay

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Devlet destekli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), oldukça uygun bir prim karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan ve sigorta şirketinin anlaşması bulunan özel sağlık kurumlarında, tedavi olma imkânı sağlayan bir sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) sayesinde sigortalı, SGK anlaşmalı bu özel kuruluşlarda sadece devlet tarafından tahsil edilen ek katkı payını ödeyerek tedavi olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Devlet destekli Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), oldukça uygun bir prim karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan ve sigorta şirketinin anlaşması bulunan özel sağlık kurumlarında, tedavi olma imkânı sağlayan bir sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) sayesinde sigortalı, SGK anlaşmalı bu özel kuruluşlarda sadece devlet tarafından tahsil edilen katkı payını ödeyerek tedavi olabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Birçok avantaj sunan tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında hiçbir ücret farkı ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan bir sağlık sigortasıdır. Bu sağlık kurumlarında görülen muayene, tahlil, tetkik, tanı ve tedaviler sonucu doğan masraflar; sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)’na sahip olan kişiler, Türkiye sınırları içerisinde SGK anlaşmalı özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden en uygun ve en kapsamlı şekilde yararlanabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teminatları

Çok uygun fiyata sahip olan tamamlayıcı sağlık sigortası, ayakta veya yatarak tedavi gibi birçok tedavi teminatı sunar. Tedavi süreçlerinde SGK’lı kişi, sigorta şirketiyle yaptığı anlaşma kapsamında teminatlardan yararlanabilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının bireylere sunduğu teminatlar şu şekilde sıralanabilir:

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedavi teminatı, ilk poliçe başlangıç tarihinden itibaren ortaya çıkan hastaneye yatış sürecinden taburcu olana kadar doğan masrafları kapsamaktadır. Özel sağlık kurumlarında tıbbi açıdan gerek duyulan cerrahi operasyon ve masrafları karşılar. Aynı zamanda yoğun bakım, diyaliz, radyoterapi, kemoterapi ve koroner anjiografi giderleri de bu poliçe kapsamındadır. Sigortalı tüm bu sağlık hizmetlerinden, poliçe başlangıç tarihinden ilk 3 ay geçtikten sora yararlanabilmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatı

Bu teminat türü, poliçenin başlama tarihinden itibaren muayene, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme testleri ve ileri tanı yöntemlerinden doğan masrafları karşılar. Bununla birlikte bir sene içerisinde en fazla 10 defa ayakta tedavi olabilmektedir. Kişinin her ayakta tedavisi, 1 muayene olarak kabul edilmektedir. Yani tedavi olunan gün ve diğer günlerde birden fazla tetkik ve tanı yapılsa dahi 1 muayene yerine geçmektedir.

Doğum Teminatı

Kişinin isteği doğrultusunda doğum için ek teminatla sağlık poliçesine ilave edilebilmektedir. Bu teminat türünden, 18 yaş ve üstü kadınlar yararlanabilmektedir. TSS doğum teminatı; hamilelik döneminin başlangıcından doğum sonrasına kadar tüm giderleri karşılar. Beraberinde bu süre zarfında muayene, tetkik, tahlil, normal ve sezaryen doğum işlemleri poliçe kapsamındadır. Gebelik bekleme süresi 1 yıldır.

Fizik Tedavi Teminatı

TSS poliçe kapsamındaki fizik tedavi teminatı, özel hastanelerde hiçbir ücret ödemeden tedavi masraflarını karşılar. Ayakta veya yatarak yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri, bu alanlarda uzman doktorun tedavi planını hazırlaması halinde sigorta şirketi tarafından ödenir. Poliçe başlangıç tarihinden 3 ay sonra aktif olmasının yanı sıra yılda 30 seans ile sınırlıdır. Bununla birlikte fizik tedavi vücuttaki her bir bölge için 1 seans olarak kabul edilmektedir.

Evde Bakım Teminatı

TSS’nin ek teminatlarından olan evde bakım teminatı, kişinin hastanede gerçekleştirilen tedavisinin bitmesinin ardından, evde tedaviye devam edilmesi durumudur. Poliçe ilgili uzmanın gerekli gördüğü hallerde ve sigorta şirketinin onayı olması durumunda geçerlidir. Bu süre zarfında hastanın tüm ihtiyaçları, sağlık personeli tarafından giderilir. Hatta doktor, kişinin hastalığına dair tıbbi cihaz kullanımı uygun görmesi durumunda, evde bu cihazın kullanma giderleri de bu teminata ilave edilmektedir.

Suni Uzuv Teminatı

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinde suni uzuv teminatı da bulunmaktadır. Kişinin poliçe süresi içerisinde bir kaza veya hastalık sonucu uzvunu kaybetmesi neticesinde, gerekli görülen protez ücreti ile bakım masrafları karşılanır. Bunun yanı sıra suni uzuv tedavisinin ve bakımının sağlık poliçe dönemi içerisinde olması gerekir.

Tıbbi Malzeme Teminatı

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu yaşadığı hasar veya zararların tedavisinde kullanılmaktadır. Beraberinde vücuda dışarıdan destek veren ve tıbbi amaçla kullanılabilen, taşınan ve şahsa özel malzemelerin giderleri karşılanır. Bununla birlikte temel malzemeler; koltuk değneği, walker, rom walker, oturma simidi, kol askısı, alçı terliği ve direkliktir. Ayrıca bileklik, dizlik, boyunluk, korse, tabanlık, ortopedik bot, elastik bandaj, atel, kolostomi ve ürostomi torbalarıdır. Yara ve yanık tedavisi için kullanılan örtücülerde poliçe kapsamındaki malzemeler arasındadır.

Coğrafi Kapsam

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yer alan tüm teminatlar, sadece yurt içinde geçerlidir. Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan, SGK ve sigorta şirketiyle anlaşmalı olan özel sağlık kurumlarından sağlık hizmeti almak mümkündür. Dolayısıyla sigorta şirketi KKTC dahil yurtdışında gerçekleştirilen tedavi masraflarını karşılamamaktadır.

Teminat Dışı Kalan Haller

Genel hatlarıyla teminat dışında kalan durumlara ait sağlık masrafları, sigortalı tarafından karşılanmaktadır. Bununla birlikte teminat dışı kalan haller şu şekildedir:

 • SGK katkı katılım payı
 • Poliçede bulunmayan sağlık giderleri
 • Poliçeden önce mevcut olan rahatsızlıklar
 • Anlaşmasız özel sağlık kurumları tedavileri
 • SGK’nın karşılamadığı işlemler
 • Gözlük ve lens giderleri
 • Diş ve diş eti tedavileri
 • Gözdeki kırılma kusurları
 • Yardımcı üreme sistemleri
 • Kan transfüzyonu, doku ve organ nakli
 • Doğum kontrol ilaçları ve yöntemleri
 • Doğumsal ve genetik hastalıklar
 • Omurga eğrilikleri
 • Erken ve düşük doğum
 • Ehliyetsiz araç kullanımı sırasında oluşan kazalar
 • Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar
 • Yaşlılıktan ileri gelen sağlık sorunları
 • Alternatif tıp uygulamaları, kozmetik ve estetik giderleri
 • Uyku bozuklukları, horlama ve uyku apnesi
 • Gözde kırılma kusurları, göz kaymaları, şaşılık ve görme tembelliği
 • Ses ve konuşma terapileri, HIV virüsü kaynaklı hastalıklar
 • Fimozis tedavisi ve sünnet giderleri

Kimler Yararlanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından SSK, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR'a tabi olanların yanı sıra bu kuruluşlardan emekli olan kişiler yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra anne, baba, eş ve çocuktan bu sağlık kurumlarından SGK kapsamında olanlarda TSS yaptırabilmektedir. Ayrıca genel sağlık sigortası varsa, 15 günlük-64 yaş arasındakiler de poliçeye tabidir. Bu poliçe bireysel bir sigortadır. Dolayısıyla kişi anne, baba, eş ve çocuklarını ek ücret ödeyerek poliçeye dahil ettirebilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Uygun fiyatlarda yapılan tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden 7/24 saat yararlanma imkânı verir. Beraberinde bu sağlık kuruluşlarında sadece devlet katkı payı ödeyerek kapsamlı bir şekilde tedavi olunabilmektedir. Ayrıca ömür boyu yenileme garantisine sahip olunması için 3 yıl art arda sigorta yaptırılmalıdır.

Sigortalı, yaşam tehlikesi olan acil durumlarda, ambulans hizmeti alabilmektedir. Ancak naklin karayolundan gerçekleşmesi için kesinlikle müşteri hizmetlerini araması gerekir. Ayrıca sigortalı, sağlık kurumuna karayoluyla ulaştırılamıyorsa, Türkiye sınırları içerisinde hava veya deniz ambulans hizmeti alabilmektedir. Fakat bunun için sigorta şirketinin onayı ve firmaya detaylı olarak tıbbi bilgiler verilmelidir. Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından yararlanmak isteyenler bu işte tecrübeli bir acenteden poliçe hazırlattırabilir. Böylelikle sağlığını ekstra garanti altına alabilir.

Daha fazla bilgi için bizi arayın. Sigortay müşteri hizmetleri size her zaman yardımcı olmak için burada.

Bir telefon uzağınızdayız!

Hemen Arayın +90 212 263 05 08
Bize Ulaşın