Trafik Sigortası

HiZMETLER

Sigortay

Trafik Sigortası

Trafiğe çıkan tüm araçların yasal açıdan zorunlu olarak yaptırması gereken trafik sigortası, kaza esnasında zarar verdiğiniz, araç sahibi ve araçta oluşan hasarları belirli limitler ile karşılar. Bu sigorta türü, seyir halinde olan aracın kaza yapması durumunda karşı tarafta oluşabilecek hasarları karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Yasalar çerçevesinde söz konusu kazada oluşan bedensel ve maddi hasarları minimize etmeye çalışır.

Trafik Sigortası

Trafiğe çıkan tüm araçların yasal açıdan zorunlu olarak yaptırması gereken trafik sigortası, kaza esnasında zarar verdiğiniz, araç sahibi ve araçta oluşan hasarları belirli limitler ile karşılar. Bu sigorta türü, seyir halinde olan aracın kaza yapması durumunda karşı tarafta oluşabilecek hasarları karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Yasalar çerçevesinde söz konusu kazada oluşan bedensel ve maddi hasarları minimize etmeye çalışır. Kazaya karışanlardan haklı olan tarafın haklarını korur. Araç sahibini bütçesine ve aracın modeline göre en avantajlı, en kapsamlı ve en uygun trafik sigortası seçimi yapmak ise bu konudaki detaylarda gizlidir.   

Trafik Sigortası Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlenen ve yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Olası bir kaza durumunda kazanın muhatabı olan diğer tarafın zararlarını karşılamayı amaçlar. Kaza yapan bireylerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla bir nevi önlem olarak yapılmaktadır.

Trafik sigortası ayrıca Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olarak da anılırken her yıl belirlenmekte olan limitlerle yenilenmektedir. Aracı olan bireylerin her sene istikrarlı olarak poliçeyi yenilemeleri gerekir. Böylelikle kusurlu bir kazaya karışıldığında araç sahibine maddi kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sigorta ile kaza yapan araç sahibi, kazaya karışan diğer tarafın aracında oluşan hasarları karşılar. Ayrıca sürücü ve yolcuların tedavi ve hastane masraflarını ödemektedir. Bunun yanında şayet kaza ölümlü ise ölüm tazminatı verir. Özetle; sigorta primlerini düzenli ödeyen bir sigorta sahibinin yaptığı yüksek maliyetli kaza tazminatlarını sigorta şirketi karşılamaktadır.

Trafik Sigortası Ne İşe Yarar?

Araç sahipleri için yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası, kazaya karışan araçların ve sürücülerinin bedeni ve maddi zararlarını garanti altına alan bir poliçedir. Karşı tarafa ödemekte yükümlü olunan tazminatların sigorta şirketi tarafı ödenmesini sağlar. Böylelikle ister şehir dışı ister şehir içi seyahatlerde kaza yapılmış olsun araç sahibinin maddi olarak kayıplarının azaltılmasını sağlar. Öyle ki trafik sigortası sahibi kusurlu olsa bile vefat, üçüncü şahıs sakatlıklar, maddi hasarlar gibi giderlerin büyük bir kısmını karşılayabilmektedir.

Trafik Sigortası Neden Zorunludur?  

Trafikteki olası kazalarda şayet araç sahibi kusurlu ise karşı tarafın bedeni ve maddi zararlarını karşılamaya mecburdur. Bazı durumlarda bu kazalar, yüksek meblağlar ödenmesini gerektirebilmektedir. İşte söz konusu bu durumun önüne geçilmesi ve karşı tarafın mağduriyetinin önlenmesi için trafik sigortası ilgili yasalarca zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle bu sigortayı yaptıran araç sahibi maddi bir yükümlülükten kısmen korunmuş olmaktadır.

Trafik Sigortası Kapsamında Neler Vardır?

Sigorta kapsamı, hazırlanan poliçede yer alan genel ve ek teminatlar ile belirlenmektedir. Ek teminatlar sigortanın kapsamını genişletmektedir. Kapsamı ne kadar geniş olursa, olası kaza durumunda karşı tarafın masraflarını o kadar fazla karşılar. Dolayısıyla mağduriyet durumunu minimize eder. Bu teminatlar bir kaza durumunda maddi ve bedensel zararları öder. Yaralılara yapılması gereken ilk yardım süreci, muayene, ilaç ve diğer tedavi masraflarını içerir. Trafik sigortası kapsamına girenler:

  • Kaza sonucu karşı tarafın zarar masrafları.
  • Kasti olmamak kaydıyla lamba, elektrik direği, refüj, bariyer gibi kamuya ait malların masrafları.
  • Kazada dükkân ve ev gibi üçüncü kişilere ait hasara uğrayan malların masrafları.
  • Trafik kazası sonrası vefat edenin defin masrafları ile bakması gereken kişilere dair masraflar.
  • Kaza sonrası çalışamaz hale gelen kazazedenin uğradığı ekonomik kayıplar.
  • Haklı olan taraf olunduğu halde karşı taraf haksız olduğunu iddia ederek mahkeme açıyorsa sigortalıyı savunması için ödenen avukatlık masrafları.

Trafik sigortası kapsamına giren yukarıda sıralanan teminatlar genelde üç kategoride ele alınmaktadır. Söz konusu bu teminatların içeriği ise poliçede detaylı olarak geçmelidir. Ele alınan bu teminatlar ana başlıklar olarak şu şekildedir:

  • Araç ve kaza başına maddi hasarlar
  • Kişi ve kaza başına sakatlanma ve ölüm teminatı
  • Kişi ve kaza başına sağlık giderleri

Genelde yılda bir kez yaptırılan araç sigortası şayet yaptırılmazsa kişinin aracı trafikten menedilmektedir. Yaptırılmasını sürekli ötelemek ise hem para hem de zaman kaybına neden olur. Bu yüzden trafikte güvenliği sağlamak için azami titizlik gösterilmelidir.

Trafik sigortası sahibi bir yıllık poliçe süresinde şayet hasarlı kaza yapmadıysa fiyatlandırma yapılırken hasarsızlık indirimi alır. Bu indirim her sene hasarlı kaza olmaması durumunda artarak ilerler.  Bunun yanında en üst basamak hasarsızlık indirimi %20 civarıdır. Trafik sigortasının yapılmaması durumunda ise cezai müeyyideler uygulanır. Bunun yanında kaza yapması durumunda karşı tarafın hasarını karşılanmayacağı için ciddi zarara uğranabilmektedir.

Farklı sigorta şirketlerinden yaptırılabilen bu sigorta türü trafik kazalarından kaynaklı oluşan hasarların karşılanmasını sağlar. Yeni trafik sigortasını yaptırmak veya biten poliçeyi uzatmak isteyenlerin aracına ve bütçesine uygun en avantajlı poliçeyi hazırlattırmak için güvenilir bir acenteden yardım alması gerekir. Bütçe ve beklentilerine yönelik araç sigortasını yaptırabilirler. Böylelikle kazalara karşı trafikte kendilerini ve karşısındakileri güvence altına alabilirler.

Daha fazla bilgi için bizi arayın. Sigortay müşteri hizmetleri size her zaman yardımcı olmak için burada.

Bir telefon uzağınızdayız!

Hemen Arayın +90 212 263 05 08
Bize Ulaşın